Üdvözöljük a Nagykereskedelmi Információs Felületünkön!

Amennyiben Ön már társaságunk szerződött partnere, a Bejelentkezés gomb megnyomása után tud belépni a nagykereskedelmi információs felületre. Amennyiben Ön még nem szerződött partnerünk, de szeretné igénybe venni a nagykereskedelmi szolgáltatásainkat, kérjük tájékozódjon a www.digi.hu honlapon a társszolgáltatói ajánlatainkkal kapcsolatban.

Kérdés esetén, kérjük írjon a következő e-mail címre: nagyker@digi.hu

Tisztelt Partnerünk!

Az INVITEL Távközlési Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., cégjegyzékszám: 01-10-09957, képviseli: Tábori Tamás igazgatósági tag, a továbbiakban: az „INVITEL”), valamint a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, képviseli: Tábori Tamás ügyvezető, a továbbiakban: a "DIGI") értesíti, hogy a DIGI – mint jogutód társaság - egyedüli tagja, valamint az INVITEL – mint jogelőd társaság - egyedüli részvényese elhatározták, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 3. fejezetének rendelkezései szerinti egyesülésüket az INVITEL DIGI-be történő beolvadásával. Ennek eredményeképpen az INVITEL 2022. december 31. napjával megszűnik, jogai és kötelezettségei a DIGI-re szállnak át, mint általános jogutódjára.

A beolvadás következtében az Önök társasága és az INVITEL között hatályban lévő szerződéses jogviszonyba az INVITEL helyébe jogutódként 2023. január 1. napjával a DIGI lép és ezt követően valamennyi megállapodást a DIGI folytatja tovább Önökkel, változatlan feltételekkel.

Tisztelt Partnerünk,

Az Invitel Távközlési Zrt, Algyő, Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Gyula, Mórahalom, Pápa, Szegvár, Szentes, Szigetszentmiklós, Vác, Veresegyház településeken eladta FTTH-GPON technológiájú hálózatát a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nek. Az érintett hálózatokra kiterjedően az Invitel Távközlési Zrt., mint kötelezett szolgáltató az INRUO-ban, illetve a honlapján az INRUO szerint közzétett további feltételeknek megfelelően biztosítja az INRUO-ban megajánlott szolgáltatásokat a Jogosult Szolgáltatók részére azzal, hogy

  • az Országos Bitfolyam Hozzáférés és a Helyi Szintű, L2 Nagykereskedelmi Hozzáférés szolgáltatás sávszélességei az érintett településeken a Digi kiskereskedelmi szolgáltatások mindenkori sávszélességeihez igazodnak,
  • az érintett hálózatokon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk továbbra is elérhetőek az INRUO Törzsszöveg 5.14.2. pontja szerint biztosított elektronikus információs hozzáférési felület használatával, az INRUO-ban foglalt feltételeknek megfelelően.

Üdvözlettel,
Invitel Nagykereskedelem

Teljesítménymutatók Célérték Tényérték
Éves rendelkezésre állás értéke* 98% 99,98%
Üzemszünet maximális hossza** 2 óra 0,12 óra
A tényadatok a 2024. I. negyedéves időszakára vonatkoznak.
* A Nagykereskedelmi információs felület elérhetőségének a naptári évre vonatkoztatott aránya. Az elérhetőségbe nem tartozik bele a hibák és karbantartások miatti szolgáltatás kiesési idő.
** Az a maximális egybefüggő időtartam, amíg az információs felületen keresztül történő információ lekérés a Jogoult Szolgáltatók számára nem érhető el.
v1.5.0