Jelszó helyreállítása
Teljesítménymutatók Célérték Tényérték
Éves rendelkezésre állás értéke* 98% 99,98%
Üzemszünet maximális hossza** 2 óra 0,12 óra
A tényadatok a 2024. I. negyedéves időszakára vonatkoznak.
* A Nagykereskedelmi információs felület elérhetőségének a naptári évre vonatkoztatott aránya. Az elérhetőségbe nem tartozik bele a hibák és karbantartások miatti szolgáltatás kiesési idő.
** Az a maximális egybefüggő időtartam, amíg az információs felületen keresztül történő információ lekérés a Jogoult Szolgáltatók számára nem érhető el.
v1.5.0